Perfect is the enemy of done

Scroll down for english

 

När jag såg den meningen så bara brast jag PRECIS SÅ!! För det är precis så det är. Ofta vill man att allting ska vara så perfekt så man slipar och filar på det så mycket så att istället för att göra det där inlägget, skicka det där meddelandet, börja renovera eller vad det nu kan vara så blir det ingenting.

I vår familj är vi så när det kommer till att göra ordning hemma. Kan vi inte fixa sovrummet exakt som vi vill ha det med garderobsdörrar med spegel tex, ja då gör vi ingenting. Resultatet blir ju då att vi inte kommer någonstans och att vi stör oss på att vi inte har det mysigt hemma. Det tankesättet genomsyrar hela vårt hus, inklusive garage och tomt. Men nu när jag inser att det är det som händer kan vi ju faktiskt förändra det och få det här stillaståendet att röra på sig. Det är ju faktiskt bättre att göra något så att det blir bättre än att inte göra något alls.

Likadant kan det vara med inlägg, det ska filas och tänkas och bli perfekt innan man kan klicka på publicera. Ja eller utflykten med familjen ska vara välplanerad med rätt matsäck och till det där perfekta stället med roliga rutschkanor eller vad det nu kan vara. Meddelandet till den där vännen man varit osams med ska bli perfekt så man skriver skriver och skriver och…. Ja vad är det som händer? Det stannar och blir ingenting!!
Man ska börja träna, äta bra och så skiter det sig så man kan inte genomföra det som det är tänkt, det blir inte perfekt…. vad händer?

Det som händer när man eftersträvar att göra allt utan skavanker är att det INTE BLIR NÅGONTING istället. Är inte det väldigt dumt? Jo och det är dumt av så många mer anledningar än just den anledningen att det är dumt.

 •  Det blir kanske aldrig av alls
 • Du har inte chansen att lära dig och utvecklas om du inte tar saker vidare
 • Alla bra idéer som kommer upp av att vara på gång får ju aldrig komma eftersom bollen aldrig börjar rulla
 • Möjligheten till feedback blir ju omöjlig
 • Din. omgivning får ju inte riktigt chansen att se vem du är,
 • Förmodligen missar du din egen storhet i olika saker smått som stort när du aldrig ger dig chansen att för dig själv visa vad du kan

Så jag tycker att vi kan komma överens om att vi släpper alla hämningar och krav och bara kör. Det anda som kan bli riktigt fel är att man aldrig testar. Oavsett vad det än är nästan om ni tänker efter. Var däremot beredd på att du har en massa betraktare runt om dig som själva inte vågar släppa innan det är perfekt och därför sitter inne med massor som aldrig blir av. De kommer säkerligen tala om för dig att det du gjort är fel där, där och där. Men tänk då bara:

– Ja det är kanske lite fel här och där men vet du vad? Jag har gjort det och nu har resan till perfektion iaf börjat. Så tack för din feedback, jag ändrar det på en gång.

Detta är bara ett exempel såklart. Ett som jag faktiskt varit med om. Jag har skrivit en bok i Idrott och Hälsa för gymnasieelever en gång, samt släppt massor olika webbmateriel, arbetsböcker och annat. Jag är en sån där när det som normalt sätt ALLTID gör saker för fort heter det. (ja förutom i hemmet då) Jag  lämnar felstavningar, felaktiga knapptryckningar, fel datum och felaktig information titt som tätt. Fast det händer en jäkla massa ska ni veta och det bästa av allt är att det finns så många andra där ute som omedelbart ser vad som är fel så att jag omedelbart kan ändra och vips så har det gått både snabbt och blivit rätt.

Det är sällan någonting jag gör är perfekt från början, eller det kanske. aldrig ens blir det. Men chansen att det ska bli riktigt bra är iaf större så länge jag gör någonting så tänker jag. Efter den där meningen och den här reflektionen har jag bestämt mig för att vara ännu mindre perfektionist och ännu mer av en action taker.

Har du funderat över hur du är? Stämmer meningen Is perfect an enemy of yours?

 

 

 

When I saw that sentence, I just said EXACTLY loud and clear. Because that’s exactly what it is. Often you want everything to be so perfect that you slip and feel it so much so that instead of making that post, send that message, start renovating or whatever it may be, then it will be nothing.

In our family, we are so when it comes to ordering at home. If we can not fix the bedroom exactly as we want it with wardrobe doors with mirror text, yes, we do nothing. The result is that nothing gets done and we complain that we a re not satisfied. Clever?!? That way of thinking goes for all our porperty, including garage and land. But now I realize that that’s what’s happening, we can actually change it and get this “ball rolling”. It’s actually better to do something than not doing anything at all.
Similarly, it may be with blog posts, it should be fixed and thought and perfect before you can click publish. Yes or the family trip should be well planned with the right picnic  to that perfect place with fun slides or whatever it may be. The message to that friend you’ve been thinking about contacting has to be perfect so you write and change and write and change and…. Yes, what’s happening? It will STAND STILL  and be nothing!!
What happens when you strive to do everything without any flaws is that it DOES NOT GET ANYTHING instead. Is not that very stupid? Well, that’s stupid for so many more reasons than just the reason it’s stupid.
 • It might never happen
 • You do not have the chance to learn and develop if you do not take things further
 • All good ideas that come from being on the go never come because the ball never begins to roll
 • The possibility of feedback becomes impossible
 • The surroundings do not really get the chance to see who you are,
 • Probably you miss your own greatness in things as you never give yourself the chance to show you what you can

 

So I think we can agree that we should do more and think less?. The biggest mistake is to never have done or even tried. On the other hand, be prepared to have a lot of viewers around you who do not dare to let go before it’s perfect and therefore wants to be very helpful.  They will certainly tell you that what you’ve done is wrong there, there and there. But just think:

– Yes, maybe it’s a little wrong here and there, but you know what? I have done it and now the journey to perfection has begun. So thank you for your feedback, I’ll change it at once.

All this is just examples of course and yes they have happened to me more than ten times. I am always told I do things to quickly. I have started to think that maybe I do but on the ohter hand I get things done. And the best of all I have always someone telling me what´s wrong very quickly and I can correct it. So the conclusion then is I do it very fast, get corrected and it also gets right and all this very fast. perfect!

 

It’s rarely anything I do is perfect from the beginning or maybe it will never be perfect. But the chance that it will be really good starts with some action I´m sure. After that sentence and this reflection, I’ve decided to be even less perfectionist and even more of an action taker.
Is perfection an enemy of done for you?

Ultimate Lifestyle advisor

The story in real time about how I managed to make my NWM business online and had the right people actually applying to work with me. ​​Finding a system to bild a ​SOLID ​Global business ONLINE​​​. This blog is about me finding an TOTALLY UNIQUE system for building a solid NWM business 100% global and 100% online

Tess Mabon - October 15, 2017

Nope…inte för mig. Jag känner inte igen mig idag. Men jag har varit där. I flera år. Nu har jag släppt taget. Mycket tack vare Seth Godin och alla hans bra tips på sin blogg.
Och kul att hitta hit till dig….nu ska jag snurra runt och läsa lite fler inlägg. Ha en solig dag!

  Ultimate Lifestyle advisor - October 15, 2017

  Tack. Skönt att du tagit dig vidare. Seth ska jag kolla upp. Önskar dig en fin dag med 😊

Helena Roth - October 15, 2017

Håller med, perfect is the enemy of done, och min favoritbloggare Seth Godin skriver mycket och gärna på detta temat. Har själv bloggat om det också, och har tom haft som ambition ett år “to ship”, dvs, att skita i att det ska vara perfekt och bara skicka ut saker i världen istället.

Jag ser fram emot att se vad denna insikten kommer leda till när det gäller ert hus jag!

  Ultimate Lifestyle advisor - October 15, 2017

  Kul, den bloggaren ska jag kolla upp. Din blogg är jag ju redan inne och smyger på 😊
  Husetprojektet har börjat och bilder kommer snart.

Comments are closed